Natzeef asbestonderzoek

Deze machine is gebouwd om asbestonderzoek mee uit te voeren in laboratoria. Mogelijke vervuilde grondmonsters worden in de ronde zeef geplaatst. Deze zeef gaat vervolgens draaien en spoelen. Op deze manier blijft alleen het ‘grove’ materiaal achter op de zeef. Het monster wat overblijft wordt automatisch in een bak gestort. Dit materiaal kan vervolgens verder worden onderzocht. Het materiaal wat door de zeef gaat wordt opgevangen in een opslagvat. Een andere mogelijkheid is om een centrale opslag te realiseren door het materiaal eerst in een kleine buffer op te vangen, en vervolgens met een speciale woelpomp over te pompen naar een centrale opslag.